Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras (ESEC), įkurtas 2010 metais Vilniaus universiteto Nuotolinių studijų centro (1998 m.) bazėje sujungus jį su Egzaminavimo centru (2008 m.). ESEC siekia sudaryti sąlygas informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimui studijoms Vilniaus universitete modernizuoti, studijų paslaugų kokybei kelti. 

VU ESEC tikslas - teikti paslaugas Vilniaus universiteto darbuotojams ir studentams, Lietuvos bei užsienio įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms e. studijų ir e. mokymosi (e. mokymosi paslaugų teikimo, e. mokymosi modulių rengimo ir teikimo), žinių ir gebėjimų vertinimo (e. egzaminavimo, studentų rašto darbų plagiato patikros) bei su tuo susijusių edukacinių kompetencijų plėtotės srityse, užtikrinti su studijų procesu susijusių griežtos atskaitomybės dokumentų (diplomų, diplomų priedėlių, pažymėjimų ir kt.) rengimą ir gamybą.

 

Pagrindiniai VU ESEC uždaviniai:

• diegti modernius dėstymo, žinių ir gebėjimų patikros metodus ir priemones e. studijų ir e. mokymosi srityse;

• kurti, palaikyti ir tobulinti šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis grįstas e. studijų ir e. mokymosi bei žinių ir gebėjimų patikros sistemas;

• siekti studijų kokybės Vilniaus universitete gerinimo užtikrinant techninę, technologinę, metodinę paramą kokybiškoms e. studijoms ir e. mokymosi priemonių ir modulių kūrimui, teikimui ir administravimui, žinių ir gebėjimų vertinimui taikant  virtualias mokymosi aplinkas ir studentų rašto darbų plagiato patikros sistemas;

• užtikrinti su studijų procesu susijusių griežtos atskaitomybės dokumentų (diplomų, diplomų priedėlių, pažymėjimų ir kt.) rengimą ir gamybą;

• teikti kitas centro tikslus atitinkančias paslaugas.