Spalio 23-24 dienomis Klaipėdoje vyko LieDM konsorciumo išvažiuojamasis seminaras bei visuotinis narių susirinkimas. Jame dalyvavo ir ESEC atstovai: S. Preidys, P. Abarius, J. Miasnikov, A. Čechamiras ir G. Gabinaitienė. Seminare buvo aptarta nuotolinių studijų teikimo patirtis partnerių institucijose, virtualių mokymosi aplinkų taikymo ypatumai, virtualių laboratorijų panaudojimo galimybės bei vaizdo konferencijų paslaugų plėtra. S. Preidys ir G. Cibulskis (KTU) pristatė plagiato patikros diegimo į VMA Moodle galimybes ir nuveiktus darbus. Antrą dieną buvo išklausyti bei aptarti pranešimai "Mokymosi duomenų tyrybos metodų taikymas, virtualaus mokymo aplinkų tobulinime" ir "Kaip įgyvendinti projektus virtualiose partnerių komandose?". Pirmąjį pranešimą skaitė S. Preidys ir D. Baziukė (KU). Po šio pranešimo buvo susibūrė mokslininkai , kurie savo tyrimuose ir taiko duomenų tyrybos metodus mokymų duomenų tyryboje. Tokiu būdu pasipildė naujai nariais papildyta Lietuvos kompiuterių sąjungoje (www.liks.lt) įkurta duomenų tyrybos sekcija (https://www.facebook.com/groups/eduminingLT/).

Daugiau informacijos ir nuotraukų, galima rasti čia: http://vma.liedm.lt/node/138