Dublikatų ir pažymų išdavimas

 

Studentams (klausytojams), Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo interesantai turi kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją.

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.

Absolventams, baigusiems Universitetą 2005 metais, jų pageidavimu išduodamas diplomo priedėlis.

Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia susijusias paslaugas.

Studentams įprastas pažymas apie studijas išduoda fakulteto (padalinio) administracija.