Studijų baigimas

Skelbiamas 2015–2016 m. m. žiemos ir vasaros sesijos diplomų įteikimo tvarkaraštis.

Primename, kad diplomai gali būti įteikiami absolventams, pagal nustatytą tvarką atsiskaičiusiems su Vilniaus universitetu.