Studijų baigimas

Primename, kad diplomai gali būti įteikiami absolventams, pagal nustatytą tvarką atsiskaičiusiems su Vilniaus universitetu.