Dažniausiai užduodami klausimai - Visas DUK

Pasirinkite klausimų kategoriją

VMA

Studentus kursui priskirti galima „Nustatymų“ bloke pasirinkus „Naudotojai“ -> „Vartotojų priskyrimas“. Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas „Priskirti vartotojus“, atveriantis priskyrimo langą. Laukelyje „Priskirti vaidmenis“ turi būti pasirinktas vaidmuo „Besimokantysis“.

Paieškos laukelyje studentus galima surasti pagal jų studento numerį priešais prirašant „s“ arba pagal pavardę ir spaudžiant mygtuką „Ieškoti“. Prieš ar po studento numerio ar pavardės neturi būti tarpų ar kitų simbolių. Suradus reikalingą studentą spaudžiamas šalia jo esantis mygtukas „Priskirti“. Pasirinkus visus reikalingus studentus priskyrimas užbaigiamas mygtuku „Baigti vartotojų priskyrimą”.

Jei nerandate reikalingų studentų, kreipkitės į fakulteto VMA kuratorių arba užpildykite elektroninių išteklių užsakymo formos skiltį „Atnaujinimas“, kurią galima rasti https://vma.esec.vu.lt/uzsakymas/ .

Norint kursui priskirti kitą dėstytoją kreipkitės į fakulteto VMA kuratorių arba užpildykite elektroninių išteklių užsakymo formą (pasirinkti skiltį „Atnaujinimas“), kurią galima rasti https://vma.esec.vu.lt/uzsakymas/ .

Naujas kursas bus sukurtas užpildžius elektroninių išteklių užsakymo formos, kurią galima rasti https://vma.esec.vu.lt/uzsakymas/, skiltį „Sukūrimas“.

Kurso pavadinimą galite pakeisti prisijungus prie savo dalyko, reikėtų "Nustatymų bloke" pasirinkti "Redaguoti parametrus". Atsidariusiame naujame lange, skiltyje "Visas kursų pavadinimas" ištrinti seną pavadinimą ir įrašyti naują. Atlikus pakeitimus nepamirškite paspausti "Įrašyti keitimus".

Prisijungus prie savo dalyko, “Nustatymų bloke” pasirinkti "Redaguoti parametrus". Atsidariusiame naujame lange pasirinkti "Išvaizda" skiltyje “Reikalauti naudoti kalbą” rinktis iš pateikto sąrašo norimą kalbą . Pasirinkus, gale paspausti "Įrašyti keitimus".

Kiekvieno kurse gale po paskutinės “Temos, savaitės” yra - ir + ženklai, kuriais galima "Pridėti sekcijų skaičių" . Taip pat galima iškart pridėti keletą sekcijų pasirinkus "Nustatymų bloke" -> "Redaguoti parametrus"  -> "Kurso formatai" -> "Savaičių/temų skaičius" (pasirinkti iš pateikto sąrašą reikiamą skaičių). Taip galėsite pridėti daugiau nei vieną sekciją/temą. Gale nepamirškite paspausti "Įrašyti keitimus".

Jums reikėtų "Nustatymų bloke" pasirinkti "Įverčiai". Atsidariusiame naujame lange (1 pav. ) iš pateikto sąrašo pasirinkite " Kategorijos ir elementai" -> "Paprastas vaizdas" . Atsidarys langas, kuriame bus pateikti visi galimi įvertinimai už kurso veiklas. Norėdami pridėti naują įvertinimo kategoriją paspauskite "Pridėti įverčio pavadinimą" ir užpildykite privalomus laukus: "Elemento pavadinimas" (veikla už ką bus skiriami balai pavadinimas). Pateikus norimą pavadinimą spausti " Įrašyti keitimus".1 paveikslas

Pasirinkite norimą atsiskaitymą (testą/egzaminą), kuriame buvo panaudoti klausimai. Paspaudus ant konkretaus testo nurodytų dalyvių skaičiaus, “Nustatymų bloke” rinkitės   "Rezultatai"  iš pateiktų pasirinkimų rinkitės -> "Statistika". Atsivers naujas langas su visų panaudotų klausimų statistika.

Taip, galima. Galima įrašyti tik garsą, garsą ir vaizdą. 

Bus papildyta...

VU Moodle yra integruota VPL, the Virtual Programming lab for Moodle.

http://vpl.dis.ulpgc.es/

Bus papildyta...

Norint užsakyti kompiuterinį egzaminą, reikia užpildyti elektroninių išteklių užsakymo formą: https://vma.esec.vu.lt/uzsakymas/ (pasirinkti punktą “Salių rezervavimas” arba “Auditorijų rezervavimas”) arba kreiptis į dėstytojo fakultetą kuruojantį specialistąir elektroniniu paštu pateikti prašymą dėl kompiuterinio egzamino užsakymo. Pateikiant prašymą turi būti nurodyta tokia informacija: dalyko pavadinimas, dėstytojas, informacija apie studentus, egzamino data, laikas ir vieta.

Elektroninių išteklių užsakymo forma yra naudojama norint sukurti, patalpinti naują e. mokymo(si) išteklių (e. kursą, e. konspektą, kt.),atnaujinti jau esantį, taip pat norint užsisakyti kompiuterinį egzaminavimą. Norint visa tai atlikti galima ir elektroniniu laišku kreiptis į fakultetą kuruojantį specialistą, ir laiške nurodyti konkrečią informaciją. 

Dėstytojas privalo dalyvauti egzaminavime. Jeigu dėstytojas negali dalyvauti egzaminavime, jame turi dalyvauti katedros darbuotojas. Dėstytojas el. paštu privalo informuoti fakultetą kuruojantį ESEC specialistą, nurodant egzamino organizavimo tvarką.

ESEC mokymai dėstytojams vyksta iškilus poreikiui. Metodinę medžiagą kaip naudotis VMA galima rasti http://www.esec.vu.lt/lt/vma/metodine-medziaga .

Informacija apie baigiamųjų ir mokslinių darbų įkėlimą PDF dokumentų ir vaizdo įrašų formatu pateikta ir nuolat atnaujinama svetainėje www.elaba.lt >> Pagalba >> Instrukcijos (www.elaba.lt/elaba-portal/pagalba).

Pats savaime sutapimo procentas dar nenurodo, kad atitinkama dokumento dalis yra plagiatas. Kaip sutapimai skaičiuojamos ir citatos bei specifiniai tam tikros srities žodžių junginiai. Išplėstiniame originalumo ataskaitos atvaizdavime galima peržiūrėti visus sutapimus ir kiekvienam jų nurodyti sutapimo priežastį “plagiatas”, “citata” arba “kita”. Pakeitus sutapimo priežastį sutapimo procentas yra perskaičiuojamas ir sutapimai, pažymėti kaip “citata” ir “kita” nebus įtraukti į sutapimų procentą.