VU ESEC teikiamos paslaugos

VU ESEC siekia sudaryti sąlygas informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimui studijoms Vilniaus universitete modernizuoti, studijų paslaugų kokybei kelti. Kvalifikuoti centro specialistai teikia žemiau išvardintas paslaugas ne tik VU dėstytojams ir administraciniam personalui, bet ir kitiems klientams. Teikiamų paslaugų įkainiai yra apskaičiuojami pagal VU Senato komisijos 2010 m. gegužės mėn. 6 d. posėdžio nutarimu Nr. SK-2010-8-61 patvirtintą VU e. studijų ir egzaminavimo centro (ESEC) teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo metodiką.

Paslaugos pavadinimas ir trumpas aprašymas Paslaugos įkainiai
E. mokymosi išteklių (e. kursų, susidedančių iš elektroninių mokymo(si) organizavimo, valdymo, tvarkymo priemonių, elektroninės mokomosios medžiagos, mokymo(si) proceso stebėjimo ir rezultatų vertinimo priemonių, su mokymosi medžiaga sąveikiosiomis nuorodomis susietų papildomų elektroninių mokymo(si) šaltinių) kūrimas, talpinimas ir administravimas.
Testo kūrimas
E. konspekto kūrimas
E. kurso kūrimas
E. kurso/e. konspekto administravimas
Kompiuterinis egzaminavimas (žinių ir gebėjimų, studijų rezultatų vertinimo (egzaminas, įskaita, įvairios tarpinio studijų rezultatų patikrinimo formos, išankstinio žinių ir gebėjimų vertinimo formos ir kt.), vykdymo naudojant kompiuterines egzaminavimo sistemas, procesas) VU ir kitose virtualiose mokymosi aplinkose.
Kompiuterinis egzaminavimas
Tiesioginių transliacijų, vaizdo konferencijos filmavimas. Organizuojamos dvišalės (dviejų dalyvių), auditorijų ir dėstytojo darbo vietos (individualias ar 3-5 asmenų grupių dalyvių) konferencijos, daromi šių konferencijų įrašai, konferencijos transliuojamos internetu. Filmavimuose naudojama vaizdo kamera, pasižyminti aukščiausia raiška: FULL HD: 1920x1080. Vaizdo įrašai paruošiami CD/DVD laikmenoje arba laikinai talpinami į serveri, iš kurio galima atsisiųsti vaizdo medžiagą.
Vaizdo konferencijos
VU VMA mokymai ir konsultacijos.
VMA mokymai
Konsultacijos
Diplomų, diplomų priedėlių dublikatų, kitų pažymų išdavimas VU baigusiems absolventams. Dublikatų išdavimas
Papildomų pažymų išdavimas