ESAS (Elektroninio sutapimų atpažinimo sistema)

Plagiavimas yra neigiamas akademinio gyvenimo reiškinys, su kuriuo neišvengiamai susiduria ir mokymosi įstaigos. Plagiavimas pažeidžia autorių teises, menkina plagijuojančio studento moralę, trukdo studento intelektualiniam ir profesiniam tobulėjimui. Vilniaus universitete kovai su plagiatu yra naudojama ESAS.

ESAS – Elektroninio sutapimų atpažinimo sistema tai sistema, renkanti, kaupianti ir sauganti visus Vilniaus universitete studentų rengiamus rašto darbus. Sistema yra pagalbinė priemonė dėstytojams, darbų vadovams ir recenzentams aptikti plagiato faktą pateikiamuose darbuose. Sistema pagal nustatytą veikimo algoritmą tikrina pateikiamą darbą su jai prieinamomis dokumentų saugojimo duomenų bazėmis.

ESAS Vilniaus universitete įdiegtas 2006-2008 metais vykdant dalinai Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“. Vėliau ESAS buvo atnaujinamas įdiegiant vis naujesnes jo versijas. Pačią sistemą aptarnauja ne vienas galingas Universiteto kompiuteris, bet ESAS naudojimui nereikalinga jokia speciali įranga, nes šios sistemos naudojimas grindžiamas internetine prieiga per interneto naršyklę.

Šiuo metu ESAS yra sukaupęs visus Universitete rengtus studentų rašto darbus nuo 2009 metų ir dalį darbų, parengtų iki to laiko. ESAS taip pat dalinasi informacija su kitomis aukštosiomis mokyklomis.

Saugumas. ESAS saugo Vilniaus universiteto studentų parengtų darbų originalias kopijas, tačiau į kitas institucijas yra perduodama tik techninė (koduota) kopija, pagal kurią informaciją gaunančios institucijos elektroninė sistema gali nustatyti, kokia dalis sutampa su tikrinamu rašto darbu. Visas dokumentas yra pateikiamas tik tokiu atveju, jeigu kyla įtarimas, kad vienas iš lyginamų darbų yra plagiatas.

Duomenų bazėje saugomi darbai yra rūšiuojami į tris kategorijas.

 Pirmoje kategorijoje yra darbai, kuriose nėra neviešinamos medžiagos ir darbas gali būti viešinamas internete.

Antroje kategorijoje esantys darbai viešinami tik Universiteto viduje (intranete), tačiau po nustatyto laiko tarpo jie patenka į pirmą kategoriją.

Trečioje kategorijoje esantys darbai iš viso yra neviešinami nustatytą laiką.

Vilniaus universiteto dėstytojų ESAS yra vertinamas kaip prevencinė priemonė kovai su studentų nesąžiningu elgesiu, nesąžiningo elgesio fakto aptikimu, rašto darbų vertinimo objektyvumu bei kaip studentų akademinio rašymo kultūros ugdymo priemonė. Būtina pažymėti, kad ESAS yra tik viena iš priemonių, kurios naudojamos Universitete. Tai reiškia, kad rašto darbo originalumo patikra gali būti papildomai atliekama ir kitokiomis priemonėmis.