Plagiato patikra

Plagiato patikra – speciali studijų rašto darbų originalumo patikros informacinė sistema. 2008 metų vasario mėnesį Vilniaus universiteto dėstytojams buvo įjungta Elektroninio sutapimų atpažinimo sistema (toliau ESAS). ESAS yra skirta Vilniaus universiteto studentų, kitų aukštųjų mokyklų, šios sistemos naudotojų, studentų rašto darbų duomenų bazėje kaupiamų, lietuvių kalba parašytų, rašto darbų originalumo patikrai.

 

Elektroninio sutapimų atpažinimo sistemos nauda:

  Akademinio rašymo kultūros, akademinės etikos ugdymas.

  Atliekama rašto darbų originalumo patikra pagal nustatytą rašto darbo sutapties su kitais rašto darbais procentinę išraišką.

  Atliekamas gretutinis rašto darbų turinio palyginimas.

  Pateikiamos ataskaitos, parodančios sutampančias lyginamų tekstų dalis.

 

Trumpas VUSIS ir ESAS 4.0 vartotojo vadovas

 

 

Naudingos nuorodos:

Mokslo ir studijų įstatymas

VU Akademinės etikos kodeksas

Studijų pasiekimų vertinimo tvarka

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarka

VU studijų nuostatai