INFORMACIJA PIRMAKURSIAMS

 

 

VU VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA (VMA)

VU virtuali mokymosi aplinka (VMA) – elektroninė mokymo(si) erdvė, skirta dėstytojų ir studentų darbui bei bendravimui studijų metu. VMA studentams suteikiama prieiga prie dėstytojų parengtos mokomosios medžiagos, seminarų, praktinių užsiėmimų užduočių, savikontrolės testų, egzaminų. Komunikacinės priemonės leidžia sukurti grupės, kurso forumą, palikti žinutes mokslo draugams ar dėstytojams.

SVARBU! Norėdami prisijungti prie VU VMA, studentai privalo atlikti registraciją VU e-tapatybių valdymo sistemoje.

 


 

KOMPIUTERINIS EGZAMINAVIMAS

 

Kompiuterinis egzaminavimas – viena iš VU virtualios mokymosi aplinkos priemonių, skirtų efektyvesniam studentų žinių vertinimui ir savikontrolės vykdymui. Įvairūs e. testo klausimų tipai, automatinis įvertinimas ir jo peržiūra egzaminavimo pabaigoje užtikrina vertinimo nešališkumą ir objektyvumą. Teisingų, klaidingų atsakymų peržiūra, dėstytojo dalykinės pastabos leidžia studentui vertinimo rezultatus panaudoti mokymosi procese.

 


 

VAIZDO KONFERENCIJOS IR TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS

 

Paskaita, seminaras ar kitas renginys dabar gali būti stebimi net neišėjus iš namų. Vis dažniau įvairūs Vilniaus universiteto renginiai įgauna ir virtualią formą – juos tiesiogiai transliuojant, viešinant jų vaizdo įrašą. Dėstytojo, jų grupės ar akademinio padalinio sprendimu akademiniai užsiėmimai ir kiti renginiai gali būti tiesiogiai transliuojami ir nuotoliniu būdu gyvai stebimi. Tai veiksminga pagalba besimokančiajam.

 


 

ELEKTRONINĖ PLAGIATO PATIKROS SISTEMA

 

Elektroninė plagiato patikros sistema – įrankis, leidžiantis atlikti Vilniaus universiteto studentų rašto darbų turinio palyginimą su daugiau nei 70 tūkst. rašto darbų turinčia duomenų baze, aptikti dažniausias citavimo klaidas studentų rašto darbuose ir užtikrinti rašto darbų originalumo patikros vykdymą. Sistema yra vertinama kaip viena iš studentų akademinio rašymo kultūros ir etikos ugdymo priemonių.

 

 


 

KITI PADALINIAI, TEIKIANTYS E. PASLAUGAS VU STUDENTAMS:

 

VU INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO CENTRAS         

• VUB elektroninės paslaugos

• VUB elektroninis katalogas

• Elektroniniai ištekliai

Informacinis raštingumas

• E. tapatybių valdymo sistema

• Virtuali darbo vieta VU informacinėje sistemoje

• Elektroninis paštas ir elektroninės konferencijos

• Bendro naudojimo kompiuterių salė

• VU virtualus privatus tinklas (VPN)

• Belaidės prieigos tinklas "Eduroam"