Projektinė veikla

VU ESEC aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Dalyvaudami įvairiuose projektuose, VU ESEC specialistai vykdo virtualios mokymo(si) aplinkos apmokymus, kompiuterinį egzaminavimą, tiesiogines transliacijas, rengia e. kursus. Sukurti produktai naudojami ne tik Vilniaus universitete, bet ir kitose Lietuvos įstaigose.


Platesnė informacija apie šiuo metu vykdymus ir jau įvykdytus projektus.