ŠIUO METU VYKDOMI PROJEKTAI

 

Virtualios VU TVM mokymosi aplinkos Moodle, elektroninio plagiato atpažinimo sistemos (EPAS) techninis palaikymas, aptarnavimas, priežiūra ir administravimas

Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo (LIEDM) plėtros projektas

• PrimCareIT – sveikatos priežiūros specialistų profesinės izoliacijos bei migracijos iš atokių regionų sumažinimas panaudojant telekonsultacijomis bei nuotoliniu mokymu pagrįstus sprendimus

• "E-mokymų valdymo platformos diegimas", 2015-08-04 pasirašyta sutartis su UAB" PALINK".